mishe be man begin ke dar goshihay samsunge d500 ke hich kodom az klid ha kar nakonand irad chiya mamnon misham
:think: :que: