شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • Generic Smilies
 • :47b20s0:
  47b20s0
  47b20s0
 • :hitler:
  Hitler
  Hitler
 • :consoling2:
  Consoling2
  Consoling2
 • :D
  Big Grin
  Big Grin
 • :cancan:
  Cancan
  Cancan
 • :139fs108574:
  139fs108574
  139fs108574
 • :tnp:
  Tnp
  Tnp
 • :3ztzsjm:
  3ztzsjm
  3ztzsjm
 • :Ghelyon:
  Ghelyon
  Ghelyon
 • :pillowfight:
  Pillowfight
  Pillowfight
 • :42kmoig:
  42kmoig
  42kmoig
 • :loudlaff:
  Loudlaff
  Loudlaff
 • :2mo5pow:
  2mo5pow
  2mo5pow
 • :acigar:
  Acigar
  Acigar
 • :155fs505059:
  155fs505059
  155fs505059
 • :snapoutofit:
  Snapoutofit
  Snapoutofit
 • :121fs725372:
  121fs725372
  121fs725372
 • :grouphug:
  Grouphug
  Grouphug
 • :minzdr:
  Minzdr
  Minzdr
 • :2i8d4ao:
  2i8d4ao
  2i8d4ao
 • :choir:
  Choir
  Choir
 • :greenstars:
  Greenstars
  Greenstars
 • :looksmiley:
  Looksmiley
  Looksmiley
 • :electricf:
  Electricf
  Electricf
 • :reading:
  Reading
  Reading