نمایش نتایج: از شماره 1 تا 5 , از مجموع 5

موضوع: All Nokia skema/skematic

 1. #1

  آخرین بازدید
  دوشنبه ۱۱ اسفند ۹۳ [ ۱۸:۴۲]
  تاریخ عضویت
  ۴۸-۱۰-۱۱
  نوشته ها
  3,139
  سپاس ها
  2,397

  سپاس شده 11,415 در 2,926 پست

  All Nokia skema/skematic

  All Nokia skema/skematic

  Schematic for Nokia 1100 - 2300 0.78 Mb
  Schematic for Nokia 1110 - 1600 1.22 Mb
  Schematic for Nokia 1200 0.41 Mb
  Schematic for Nokia 1255 0.38 Mb
  Schematic for Nokia 1610 - 1611 1.03 Mb
  Schematic for Nokia 1650 0.30 Mb
  Schematic for Nokia 1680c 0.28 Mb
  Schematic for Nokia 2100 1.49 Mb
  Schematic for Nokia 2112 0.39 Mb
  Schematic for Nokia 2116 0.50 Mb
  Schematic for Nokia 2118 0.32 Mb
  Schematic for Nokia 2125 0.42 Mb
  Schematic for Nokia 2220 0.71 Mb
  Schematic for Nokia 2255 0.32 Mb
  Schematic for Nokia 2280 0.89 Mb
  Schematic for Nokia 2310 1.72 Mb
  Schematic for Nokia 2355 0.42 Mb
  Schematic for Nokia 2600c 0.94 Mb
  Schematic for Nokia 2600 0.68 Mb
  Schematic for Nokia 2610 1.85 Mb
  Schematic for Nokia 2626 0.65 Mb
  Schematic for Nokia 2630 0.35 Mb
  Schematic for Nokia 2650 1.27 Mb
  Schematic for Nokia 2660 - 2760 0.46 Mb
  Schematic for Nokia 2680s 4.28 Mb
  Schematic for Nokia 3100 1.30 Mb
  Schematic for Nokia 3108 0.54 Mb
  Schematic for Nokia 3109c 0.75 Mb
  Schematic for Nokia 3110c 0.87 Mb
  Schematic for Nokia 3120 - classic 0.36 Mb
  Schematic for Nokia 3120 0.46 Mb
  Schematic for Nokia 3125 0.44 Mb
  Schematic for Nokia 3155 0.69 Mb
  Schematic for Nokia 3200 0.48 Mb
  Schematic for Nokia 3210 0.95 Mb
  Schematic for Nokia 3220 0.38 Mb
  Schematic for Nokia 3230 1.46 Mb
  Schematic for Nokia 3250 0.71 Mb
  Schematic for Nokia 3300 0.62 Mb
  Schematic for Nokia 3310 1.64 Mb
  Schematic for Nokia 3360 0.61 Mb
  Schematic for Nokia 3390 0.88 Mb
  Schematic for Nokia 3500 0.82 Mb
  Schematic for Nokia 3510i 0.30 Mb
  Schematic for Nokia 3510 0.68 Mb
  Schematic for Nokia 3530 0.29 Mb
  Schematic for Nokia 3555 0.68 Mb
  Schematic for Nokia 3560 0.39 Mb
  Schematic for Nokia 3585i 0.62 Mb
  Schematic for Nokia 3585 0.98 Mb
  Schematic for Nokia 3586i 0.62 Mb
  Schematic for Nokia 3590 0.27 Mb
  Schematic for Nokia 3595 0.46 Mb
  Schematic for Nokia 3600s 1.29 Mb
  Schematic for Nokia 3600 0.31 Mb
  Schematic for Nokia 3610f 1.01 Mb
  Schematic for Nokia 3610 0.56 Mb
  Schematic for Nokia 3650 1.31 Mb
  Schematic for Nokia 3660 1.45 Mb
  Schematic for Nokia 5000 0.28 Mb
  Schematic for Nokia 5100 3.40 Mb
  Schematic for Nokia 5110 0.70 Mb
  Schematic for Nokia 5120 1.47 Mb
  Schematic for Nokia 5130 1.76 Mb
  Schematic for Nokia 5140i 1.15 Mb
  Schematic for Nokia 5140 0.59 Mb
  Schematic for Nokia 5210 0.69 Mb
  Schematic for Nokia 5220 4.58 Mb
  Schematic for Nokia 5300 1.73 Mb
  Schematic for Nokia 5310 3.05 Mb
  Schematic for Nokia 5320 0.59 Mb
  Schematic for Nokia 5500 1.30 Mb
  Schematic for Nokia 5510 1.27 Mb
  Schematic for Nokia 5610 - RM-242 0.94 Mb
  Schematic for Nokia 5610 - RM-359 0.91 Mb
  Schematic for Nokia 5630 1.56 Mb
  Schematic for Nokia 5700 0.92 Mb
  Schematic for Nokia 5800 1.15 Mb
  Schematic for Nokia 6012 0.63 Mb
  Schematic for Nokia 6015i - 6016i 0.67 Mb
  Schematic for Nokia 6015 0.59 Mb
  Schematic for Nokia 6019i 0.72 Mb
  Schematic for Nokia 6020 0.91 Mb
  Schematic for Nokia 6021 0.98 Mb
  Schematic for Nokia 6030 1.11 Mb
  Schematic for Nokia 6060 0.79 Mb
  Schematic for Nokia 6070 1.00 Mb
  Schematic for Nokia 6085 - 6086 1.40 Mb
  Schematic for Nokia 6100 1.25 Mb
  Schematic for Nokia 6101 2.43 Mb
  Schematic for Nokia 6108 0.64 Mb
  Schematic for Nokia 6110n 0.85 Mb
  Schematic for Nokia 6110 1.40 Mb
  Schematic for Nokia 6111 1.66 Mb
  Schematic for Nokia 6120c 0.75 Mb
  Schematic for Nokia 6121 - classic 3.38 Mb
  Schematic for Nokia 6124c 3.94 Mb
  Schematic for Nokia 6125 1.53 Mb
  Schematic for Nokia 6126 - 6131 - 6133 1.73 Mb
  Schematic for Nokia 6136 1.62 Mb
  Schematic for Nokia 6150 0.85 Mb
  Schematic for Nokia 6151 1.34 Mb
  Schematic for Nokia 6170 - 7270 0.61 Mb
  Schematic for Nokia 6200 1.09 Mb
  Schematic for Nokia 6202c - 6208c 1.65 Mb
  Schematic for Nokia 6210n 0.69 Mb
  Schematic for Nokia 6210 2.52 Mb
  Schematic for Nokia 6212c 3.92 Mb
  Schematic for Nokia 6220c 4.68 Mb
  Schematic for Nokia 6220 1.57 Mb
  Schematic for Nokia 6225 0.51 Mb
  Schematic for Nokia 6230i 2.80 Mb
  Schematic for Nokia 6230 1.69 Mb
  Schematic for Nokia 6233 - 6234 1.72 Mb
  Schematic for Nokia 6235 0.46 Mb
  Schematic for Nokia 6250 0.80 Mb
  Schematic for Nokia 6255 0.88 Mb
  Schematic for Nokia 6260s 6.46 Mb
  Schematic for Nokia 6260 0.51 Mb
  Schematic for Nokia 6263 0.57 Mb
  Schematic for Nokia 6265 0.63 Mb
  Schematic for Nokia 6267 0.85 Mb
  Schematic for Nokia 6270 2.73 Mb
  Schematic for Nokia 6280 0.92 Mb
  Schematic for Nokia 6290 1.63 Mb
  Schematic for Nokia 6300 1.83 Mb
  Schematic for Nokia 6301 0.56 Mb
  Schematic for Nokia 6310i 1.53 Mb
  Schematic for Nokia 6310 3.57 Mb
  Schematic for Nokia 6340i 0.71 Mb
  Schematic for Nokia 6340 0.63 Mb
  Schematic for Nokia 6360 1.11 Mb
  Schematic for Nokia 6500 - classic 0.51 Mb
  Schematic for Nokia 6500 - slide 0.40 Mb
  Schematic for Nokia 6510 0.86 Mb
  Schematic for Nokia 6555 1.39 Mb
  Schematic for Nokia 6585 0.51 Mb
  Schematic for Nokia 6600f 4.07 Mb
  Schematic for Nokia 6600s 3.76 Mb
  Schematic for Nokia 6600 1.00 Mb
  Schematic for Nokia 6610i 0.99 Mb
  Schematic for Nokia 6610 0.80 Mb
  Schematic for Nokia 6630 1.27 Mb
  Schematic for Nokia 6650 - fold 0.99 Mb
  Schematic for Nokia 6650 0.45 Mb
  Schematic for Nokia 6670 - 7610 1.44 Mb
  Schematic for Nokia 6680 1.47 Mb
  Schematic for Nokia 6681 2.47 Mb
  Schematic for Nokia 6700c 1.19 Mb
  Schematic for Nokia 6800a 0.63 Mb
  Schematic for Nokia 6800 0.40 Mb
  Schematic for Nokia 6820 0.42 Mb
  Schematic for Nokia 7070 - prism 3.28 Mb
  Schematic for Nokia 7110 0.89 Mb
  Schematic for Nokia 7200 0.41 Mb
  Schematic for Nokia 7210s 4.53 Mb
  Schematic for Nokia 7210 1.71 Mb
  Schematic for Nokia 7250 - 7250i 1.77 Mb
  Schematic for Nokia 7260 0.94 Mb
  Schematic for Nokia 7280 0.88 Mb
  Schematic for Nokia 7310s 0.35 Mb
  Schematic for Nokia 7360 2.80 Mb
  Schematic for Nokia 7370 3.59 Mb
  Schematic for Nokia 7373 1.67 Mb
  Schematic for Nokia 7380 0.49 Mb
  Schematic for Nokia 7390 1.68 Mb
  Schematic for Nokia 7500 0.89 Mb
  Schematic for Nokia 7510s 0.90 Mb
  Schematic for Nokia 7600 1.65 Mb
  Schematic for Nokia 7610s 7.74 Mb
  Schematic for Nokia 7650 1.44 Mb
  Schematic for Nokia 7710 1.73 Mb
  Schematic for Nokia 7900 0.33 Mb
  Schematic for Nokia 8110 2.03 Mb
  Schematic for Nokia 8210 1.20 Mb
  Schematic for Nokia 8250 0.70 Mb
  Schematic for Nokia 8290 0.93 Mb
  Schematic for Nokia 8310 1.26 Mb
  Schematic for Nokia 8600 0.78 Mb
  Schematic for Nokia 8800e - arte 3.21 Mb
  Schematic for Nokia 8800 - Arte 3.35 Mb
  Schematic for Nokia 8800 6.33 Mb
  Schematic for Nokia 8800 - schem - flc 0.55 Mb
  Schematic for Nokia 8810 0.82 Mb
  Schematic for Nokia 8850 1.17 Mb
  Schematic for Nokia 8855 0.67 Mb
  Schematic for Nokia 8890 1.73 Mb
  Schematic for Nokia 8910 - 8910i 1.09 Mb
  Schematic for Nokia 9000i 0.70 Mb
  Schematic for Nokia 9110 1.95 Mb
  Schematic for Nokia 9210 2.29 Mb
  Schematic for Nokia 9300 1.12 Mb
  Schematic for Nokia 9500 1.35 Mb
  Schematic for Nokia E50 3.38 Mb
  Schematic for Nokia E51 0.54 Mb
  Schematic for Nokia E60 3.99 Mb
  Schematic for Nokia E61i 0.53 Mb
  Schematic for Nokia E61 1.47 Mb
  Schematic for Nokia E62 1.62 Mb
  Schematic for Nokia E63 1.47 Mb
  Schematic for Nokia E65 0.45 Mb
  Schematic for Nokia E66 0.76 Mb
  Schematic for Nokia E70 1.78 Mb
  Schematic for Nokia E71 0.58 Mb
  Schematic for Nokia E75 6.58 Mb
  Schematic for Nokia E90 0.75 Mb
  Schematic for Nokia N-GAGE-QD 1.50 Mb
  Schematic for Nokia N-GAGE 1.37 Mb
  Schematic for Nokia N70 1.64 Mb
  Schematic for Nokia N71 1.98 Mb
  Schematic for Nokia N72 1.77 Mb
  Schematic for Nokia N73 1.64 Mb
  Schematic for Nokia N76 0.59 Mb
  Schematic for Nokia N770 0.87 Mb
  Schematic for Nokia N77 0.58 Mb
  Schematic for Nokia N78 0.28 Mb
  Schematic for Nokia N79 6.35 Mb
  Schematic for Nokia N800 0.96 Mb
  Schematic for Nokia N80 1.94 Mb
  Schematic for Nokia N81 - 8gb 0.74 Mb
  Schematic for Nokia N81 0.74 Mb
  Schematic for Nokia N82 2.35 Mb
  Schematic for Nokia N85 8.37 Mb
  Schematic for Nokia N90 3.20 Mb
  Schematic for Nokia N91 2.24 Mb
  Schematic for Nokia N92 2.08 Mb
  Schematic for Nokia N93i 0.99 Mb
  Schematic for Nokia N93 1.96 Mb
  Schematic for Nokia N95 - 8gb 0.98 Mb
  Schematic for Nokia N95 1.99 Mb
  Schematic for Nokia N96 7.14 Mb

  [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]  اللهم صل علی محمد وآل محمد و عجل فرجهم

  id: m.khani_11

 2. 14 کاربر از پست مفید M.KHANI سپاس کرده اند .


 3. #2

  آخرین بازدید
  پنجشنبه ۲۱ اسفند ۹۳ [ ۱۸:۵۳]
  تاریخ عضویت
  ۸۸-۰۵-۲۶
  نوشته ها
  7
  سپاس ها
  8

  سپاس شده 6 در 3 پست

  پیش فرض

  لینکش رو عوض کن با تشکر

 4. 3 کاربر از پست مفید NIMAE سپاس کرده اند .


 5. #3

  آخرین بازدید
  یکشنبه ۳۰ فروردین ۹۴ [ ۱۰:۰۸]
  تاریخ عضویت
  ۸۶-۰۹-۲۱
  نوشته ها
  426
  سپاس ها
  340

  سپاس شده 190 در 103 پست

  پیش فرض

  با تشکر از شما.لینک سالمه من دانلود کردم چند مدل را.

  دیدم گزینه تشکر کافی نیست بابت قدر دانی از شما که کمک میکنین.بسیار لذت بردم از این مجموعه کامل.

  اگر برای اریکسون و سامسونگ هم این لینک را دارید ممنون میشم در جایش اعلام کنین!
  ویرایش توسط arman_persia : پنجشنبه ۲۷ اسفند ۸۸ در ساعت ۱۵:۵۰

 6. 5 کاربر از پست مفید arman_persia سپاس کرده اند .


 7. #4

  آخرین بازدید
  سه شنبه ۱۲ بهمن ۸۹ [ ۲۲:۱۴]
  تاریخ عضویت
  ۸۹-۰۵-۲۷
  نوشته ها
  1
  سپاس ها
  1

  سپاس شده 1 در 1 پست

  پیش فرض

  لینکش رو عوض کن با تشکر

 8. کاربر روبرو از پست مفید esfaria20 سپاس کرده است .


 9. #5

  آخرین بازدید
  امروز [ ۰۹:۳۲]
  تاریخ عضویت
  ۸۹-۰۴-۰۸
  نوشته ها
  4,365
  سپاس ها
  13,423

  سپاس شده 18,484 در 3,806 پست

  پیش فرض

  نقل قول نوشته اصلی توسط habibrazmi نمایش پست ها
  داداش چرا دانلود ندارن؟لینک واسه من نمیاد
  عزیزم تاپیک ماله دو سال پیش هست و به زودی قراره که بخش شماتیک همین سایت جامع و کامل بشه که کمی زمان نیاز داره که از شما خواهشمندیک که تامل بفرمایید

  با تشکر
  ----------------------------------------------------------------
  آموزش اصولی و استاندارد تعمیرات تخصصی موبایل به همراه پشتیبانی
  ترمیم بوت انواع گوشیهای موجود در بازار
  تعویض هارد کلیه گوشیها
  09177079513

  Yahoo ID: Yasmangola_07


 10. کاربر روبرو از پست مفید CoMoBat سپاس کرده است .


اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

موضوعات مشابه

 1. Nokia Nokia Astound بررسی فنی
  توسط MNO در انجمن معرفی گوشی های موبایل
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: دوشنبه ۰۸ فروردین ۹۰, ۰۹:۳۹
 2. nokia 1202 / nokia 1661 ON OFF WAY Jumper
  توسط chakavak در انجمن تعمیرات سخت افزاری نوکیا
  پاسخ ها: 0
  آخرين نوشته: یکشنبه ۲۱ آذر ۸۹, ۱۳:۰۶

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637