این اینفوی فایل فلش 5310 که فارسیش رو میخوام.دوستان کسی داره زحمت آپش رو بکشه
MTK_ROMINFO_v04X225B_PCB01_GPRS_MT6225_S00.BIN